Portella, disseny de portada i il·lustració

12/02/2015 20:52